STANOVY KOMORY KPKB BR

POSLÁNÍM KOMORY PODNIKŮ JE VYTVÁŘENÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO DYNAMICKÝ ROZVOJ PODNIKÁNÍ V OBLASTI KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI, ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE MEZI JEDNOTLIVÝMI SOUKROMÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SLUŽBAMI A HÁJENÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  JEJICH ČLENŮ.

PLATNÁ LEGISLATIVA

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

pro výkon činností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů podle požadavků zákona 274/2008 Sb. a vyhlášky MV 16/2009 Sb. zahájila Komora podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu, z.s.  spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky / Autorizovaná osoba podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání / v souladu s vyhláškou MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva, zahájila organizaci zkoušek dílčích kvalifikací „Strážný“ a „Detektivní koncipient“.